Radonový program ČR

je meziresortní projekt, jehož obsah byl schválen usnesením vlády České republiky. Jeho cílem je snížit počet úmrtí na rakovinu plic v důsledku zvýšeného ozáření radonem tím, že bude nalezeno a ozdraveno co nejvíce domů s vysokou koncentrací radonu.

Radon

Radon je přírodní plyn, který je součástí přírodního pozadí. Pokud se koncentruje v domě, jeho vdechování zvyšuje riziko onemocnění rakovinou plic.